Klasa JUNIOR. Junior-Elvis De La Coeur De La Mer:

  • 2хJCAC;
  • Best Junior;
  • BOS!

Podziękowania dla Siergieja Słukina i Alli Dernowej za ich wysokie oceny i Annę Tarnowską za doskonały pokaz!